Gramercy studio at 8 Gramercy Park S, New York, NY 10003, 3D, $3025

$3,025 · 8 Gramercy Park S, 3D

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at E 15 St, $2700

$2,700 · E 15 St

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at GRAMERCY PARK S, $3204

$3,204 · GRAMERCY PARK S

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at W 22 St, $2700

$2,700 · W 22 St

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at 3 Ave, $3600

$3,600 · 3 Ave

 • Studio
 • 1 bath
 • 550 ft2
 • $7/ft2
Gramercy studio at E 15 ST, $2700

$2,700 · E 15 ST

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at E 22 ST, $2000

$2,000 · E 22 ST

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at IRVING Pl, $2900

$2,900 · IRVING Pl

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at E 22 St, $2425

$2,425 · E 22 St

 • Studio
 • 1 bath
Gramercy studio at E 15 St, $2600

$2,600 · E 15 St

 • Studio
 • 1 bath