Harlem 2 bedroom rental at SAINT NICHOLAS AVE, $1800

$1,800 · SAINT NICHOLAS AVE

 • 2 bed
 • 1 bath
Harlem 2 bedroom rental at W 146 St, $1800

$1,800 · W 146 St

 • 2 bed
 • 1 bath
 • 975 ft2
 • $2/ft2
Harlem 2 bedroom rental at W 119 St, $2600

$2,600 · W 119 St

 • 2 bed
 • 1 bath
Harlem 2 bedroom rental at 116 W 121 St, New York, NY 10027, GARDEN, $3250

$3,250 · 116 W 121 St, GARDEN

 • 2 bed
 • 1 bath
 • 1,000 ft2
 • $3/ft2
Harlem 2 bedroom rental at W 132 St, $2700

$2,700 · W 132 St

 • 2 bed
 • 1 bath
 • 1,150 ft2
 • $2/ft2
Harlem 2 bedroom rental at W 114 St, $2750

$2,750 · W 114 St

 • 2 bed
 • 1 bath
Harlem 2 bedroom rental at W 114 St, $2933

$2,933 · W 114 St

 • 2 bed
 • 1 bath
Harlem 2 bedroom rental at 229 W 116 St, New York, NY 10026, 2B, $3300

$3,300 · 229 W 116 St, 2B

 • 2 bed
 • 2 bath
 • 1,007 ft2
 • $3/ft2
Harlem 2 bedroom rental at W 141 St, $2100

$2,100 · W 141 St

 • 2 bed
 • 1 bath
Harlem 2 bedroom rental at W 115 St, $3200

$3,200 · W 115 St

 • 2 bed
 • 1 bath