Harlem studio at 112 W 121 St, New York, NY 10027, 1, $1600

$1,600 · 112 W 121 St, 1

 • Studio
 • 1 bath
Harlem 1 bedroom rental at 245 W 115 St, New York, NY 10025, 20, $2025

$2,025 · 245 W 115 St, 20

 • 1 bed
 • 1 bath
Harlem 5 bedroom rental at 221 W 115 St, New York, NY 10026, 3A, $6000

$6,000 · 221 W 115 St, 3A

 • 5 bed
 • 2 bath
Harlem 1 bedroom rental at 241 W 120 St, New York, NY 10026, $2500

$2,500 · 241 W 120 St

 • 1 bed
 • 1 bath
Harlem 1 bedroom rental at 121 W 122 St, New York, NY 10027, 3R, $2000

$2,000 · 121 W 122 St, 3R

 • 1 bed
 • 1 bath
 • 800 ft2
 • $3/ft2
Harlem studio at W 137, $1750

$1,750 · W 137

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 141 W 139 St, New York, NY 10030, D34, $1550

$1,550 · 141 W 139 St, D34

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 235 W 137 St, New York, NY 10030, 4F, $1995

$1,995 · 235 W 137 St, 4F

 • Studio
 • 1 bath
 • 350 ft2
 • $6/ft2
Harlem 1 bedroom rental at 42 W 126 St, New York, NY 10027, $2350

$2,350 · 42 W 126 St

 • 1 bed
 • 1 bath
Harlem 1 bedroom rental at 316 W 115 St, New York, NY 10027, $2250

$2,250 · 316 W 115 St

 • 1 bed
 • 1 bath
 • 600 ft2
 • $4/ft2