Harlem studio at 112 W 121 St, New York, NY 10027, 1, $1600

$1,600 · 112 W 121 St, 1

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at W 137, $1750

$1,750 · W 137

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 141 W 139 St, New York, NY 10030, D34, $1550

$1,550 · 141 W 139 St, D34

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 235 W 137 St, New York, NY 10030, 4F, $1995

$1,995 · 235 W 137 St, 4F

 • Studio
 • 1 bath
 • 350 ft2
 • $6/ft2
Harlem studio at 205 W 138 St, New York, NY 10030, 2A, $1850

$1,850 · 205 W 138 St, 2A

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 42 W 126 St, New York, NY 10027, $1950

$1,950 · 42 W 126 St

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 467 W 144 St, New York, NY 10031, GARDEN, $2100

$2,100 · 467 W 144 St, GARDEN

 • Studio
 • 1 bath
 • 1,100 ft2
 • $2/ft2
Harlem studio at Frederick Douglass Blvd, $1008

$1,008 · Frederick Douglass Blvd

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at W 117 St, $2000

$2,000 · W 117 St

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at W 135 St, $1650

$1,650 · W 135 St

 • Studio
 • 1 bath