Harlem studio at 235 W 136 St, New York, NY 10030, $2100

$2,100 · 235 W 136 St

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 235 W 136 St, New York, NY 10030, $1990

$1,990 · 235 W 136 St

 • Studio
 • 1 bath
Upper East Side studio at 157 E 72 St, New York, NY 10021, 1K, $2100

$2,100 · 157 E 72 St, 1K

 • Studio
 • 1 bath
 • 350 ft2
 • $6/ft2
Yorkville studio at 1577 York Ave, New York, NY 10028, 4B, $1695

$1,695 · 1577 York Ave, 4B

 • Studio
 • 1 bath
Hell's Kitchen studio at 435 W 54 St, New York, NY 10019, 2C, $2095

$2,095 · 435 W 54 St, 2C

 • Studio
 • 1 bath
Harlem studio at 235 W 136 St, New York, NY 10030, $1990

$1,990 · 235 W 136 St

 • Studio
 • 1 bath
East Village studio at 513 E 5 St, New York, NY 10009, 2B, $2000

$2,000 · 513 E 5 St, 2B

 • Studio
 • 1 bath